Šafra & partneři s.r.o, advokátní kancelář

Advokátní kancelář

Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1 - Nové Město

tel.:    +420 296 785 411
fax:    +420 296 785 421
mobil: +420 739 489 500
mail:  office@safra-advokati.cz

ODMĚNA ADVOKÁTA

Jak stanoví zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve svém § 22, "Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu;"

Odměna advokáta za provedené služby právního poradenství je pak konkrétně upravena právními předpisy a řídí se Vyhláškou ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 4. června 1996 č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (Advokátní tarif)

Sám Advokátní tarif (AT) pak rozlišuje mezi odměnou smluvní a odměnou mimosmluvní, jejíž výše je stanovena oddíle druhém AT. Odměnou smluvní může být odměna časová (stanovená podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek), odměna paušální, nebo odměna stanovená podílem na hodnotě věci (pactum de quota litis).

Nejběžnějším a nejčastěji užívaným typem odměny aplikovaným naší advokátní kanceláří je odměna časová.


O kanceláři | Lidé | Naše služby | Reference | Odměna | Odkazy | Kontakt
© 2014 Šafra & partneři s.r.o.